LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
      Năm 1976, sau khi đổi tên trường từ Trường Đại Học Giáo Dục thành Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật thành Phố Hồ Chí Minh. Phòng Thiết Bị - Tư được hình thành từ đó.
     Trải qua một thời kỳ khá dài, đến năm 1993, phòng Thiết Bị - Vật Tư sáp nhập với phòng Tài Vụ và đổi tên thành phòng Tài Vụ - Thiết Bị. Đến năm 2003, Phòng Tài Vụ - Thiết Bị tách ra thành 02 phòng: Phòng Kế Hoạch - Tài Chính và phòng Quản Trị - Thiết Bị. Phòng Quản Trị - Thiết Bị thời bấy giờ được sáp nhập từ phòng Quản Trị và bộ phận Thiết Bị (thuộc phòng Tài Vụ - Thiết Bị).
    Sau 05 năm hoạt động, với quy mô xây dựng lớn như: Xây dựng khu nhà Công Nghệ Cao, nhà học đa năng, siêu thị sinh viên, ký túc xá, tòa nhà trung tâm...năm 2008, nhà trường tách phòng Quản Trị - Thiết Bị thành phòng Quản Trị - Quản Lý Dự Án và phòng Thiết Bị - Vật Tư cho đến nay.

    

Tin Tức

Truy cập tháng: 7,290

Tổng truy cập:161,671

                                                                                        Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

                                                                                       Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

                                                                                                     Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

                                                                                                                 E-mail: ptbvt@hcmute.edu.vn