Tác giả :
    Chức năng:
-    Giúp Hiệu Trưởng quản lý, cung cấp, khai thác, bảo trì và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư của Trường.
-    Thực hiện việc lập dự án trang thiết bị hàng năm.

   Nhiệm vụ:
-    Lập kế hoạch, dự trù nhu cầu thiết bị - vật tư kỹ thuật, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng và các đơn đặt hàng mua sắm thiết bị.
-    Tổ chức mua sắm và bảo quản thiết bị - vật tư kỹ thuật, để đảm bảo tốt yêu cầu của công tác đào tạo, NCKH, phục vụ sản xuất và đời sống.
-    Quản lý kho hàng, vật tư thiết bị, cấp phát các thiết bị - vật tư kỹ thuật cho các đơn vị đúng kế hoạch, đúng thủ tục và nguyên tắc quản lý thiết bị vật tư.
-    Cân đối, điều động các thiết bị vật tư giữa các đơn vị, đảm bảo sử dụng hợp lý, đạt hiệu quả cao.
-    Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị.
-    Hướng dẫn và chủ trì kiểm kê, kiểm tra, phân  tài sản, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản hàng năm.
-    Là thường trực Ban kiểm kê và thanh lý tài sản.
-    Quản lý, điều động, tu sửa các phương tiện vận tải, theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
-    Có chức năng thực hiện qui trình đấu thầu các dự án trang thiết bị theo quy định hiện hành của nhà nước, bao gồm: lập dự án, đấu thầu, theo dõi cung cấp trang thiết bị, báo cáo kết quả….
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Thông báo

Tin Tức

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ptbvt@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 1,430

Tổng truy cập:17,219